>>> Грамматика >>> Предлоги

Предлоги/ Prepositioner

 

Дорогие друзья!
Думаю, все знают, что такое предлоги. Но какова особенность предлогов в шведском языке?

Дело в том, что практически все шведские предлоги в употреблении не совпадают с русскими. Во многих случаях мы не используем предлоги в русском языке, но они обязательны в шведском.

Существуют также слова, которые привязаны к определенным предлогам. Это значит, что с данным словом всегда будет использоваться данный предлог. Такие слова я выделила жирным шрифтом вместе с предлогами.

Если напротив предложения не стоит перевод предлога на русский, значит в данном случае он не используется в русском языке.

 

bild Av, bland, bakom, efter

bild Enligt, framför, från, för

bild Före, genom, hos, i, inom

bild Längs, med, mellan, mot, om

bild Omkring, ur, till, under, på

bild Utan, utom, vid, åt, över

 

utan

utom

vid

åt

över

 

«utan»

Jag dricker kaffe utan socker och grädde. (без)

I kväll ska Johan gå på fest utan sin fru. (без)

 

«utom»

Man måste förvara medicin utom räckhåll för barn.

Alla utom Nills förstå skillnaden mellan huvudsats och bisats. (кроме)

 

«vid»

Många svenska städer ligger vid havet. (у)

Det kan vara svårt att vänja sig vid nya förhållanden. (к)

 

«åt»

Åt vilken håll ska jag köra? (в)

Mary har stickat en fin tröja åt sin bror. (для)

Skratta inte åt mig! (над)

 

«över»

Jag känner inte den som bor i våningen över mig.

Gamla fru Bergman går alltid långsamt över gatan.

Jakob är stolt över sin bil.

Ulla blev förvånad över att Kurt kände igen henne efter 35 år.

Det är över 70 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige.

 

 


ПОИСК ПО САЙТУ

 

 

 

 

 

 

Учим шведский на